Cách tạo thiết lập tầng lầu - phần mềm quản lý nhà nghỉ bizkasa

Cách tạo thiết lập tầng lầu - phần mềm quản lý nhà nghỉ bizkasa

1.     Chọn menu " Cài đặt giá, phòng, tầng” > chọn “ Tầng/Lầu”

quan ly nha nghi


 

2.       Nhập tên tầng cần thêm và click thêm mới

 

3.       Thêm mới Phòng

 

-          Nhấn nút “ Thêm mới phòng

-          Nhập tên phòng cần thêm – có thể thêm nhiều phòng một lúc , bằng cách nhập cách nhau bằng dấu “;

-          Chọn Tầng

-          Chọn loại phòng

 

-          Nhấn nút “Cập nhật”

 

 

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

 

Thông tin liên hệ :

Website:www.bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 - 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw  

Google play store: Bizkasa - Quản lý nhà nghỉ – Apps on Google Play