Cách thêm dịch vụ,minibar trong nhà nghỉ – phần mềm quản lý nhà nghỉ online Bizkasa

Cách thêm dịch vụ,minibar trong nhà nghỉ – phần mềm quản lý nhà nghỉ online Bizkasa

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn quản lý được thông tin dịch vụ, mini bar trong nhà nghỉ của mình

menuthemdichvu

themdichvu

 Tên dịch vụ(1) : vd nước suối, sting, mì tôm …

– Nhóm dịch vụ (2) : để phân loại dịch vụ thành các nhóm riêng biệt

vd : nước uống, đồ ăn …

– Giá (3) : Giá bán dịch vụ , hệ thống sẽ căn cứ giá này để tính tiền cho khách

– Cho phép nhập kho(4):

chức năng này để cho phép quản lý số lượng tồn trong kho

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

Thông tin liên hệ :

Website:www.bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 – 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw

Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bizkasa.AndroidApp