Gộp thanh toán trong phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ

Gộp thanh toán trong phần mềm quản lý khách sạn, nhà nghỉ

Trong bài này sẽ hướng dẫn cách sử dụng chức năng gộp thanh toán, trả phòng theo đoàn được sử dụng cho tài khoản có vai trò là lễ tân

Hình 1 : màn hình danh sách phòng

Từ màn hình danh sách phòng: chọn phòng sẽ làm đại diện thanh toán sau đó chọn " Gộp thanh toán"

 

-  Màn hình hiển thị các hóa đơn có thể gộp vào phòng mà bạn đã chọn

  • tích chọn phòng muốn gộp
  • Nhấn nút CHỌN để hoàn tất việc gộp thanh toán
  • Kiểm tra việc gộp thanh toán

Nhấn chọn phòng đã chọn để gộp thanh toán từ bước 1,

Bạn sẽ thấy danh sách các hóa đơn đã được gộp thanh toán cùng.

  • Sau này khi thanh toán hóa đơn thì các hóa đơn gộp sẽ được tính chung thành 1 hóa đơn tổng.
  • thuận tiện cho việc trả khách theo đoàn

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

Thông tin liên hệ :

Website:www.bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 - 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw