Hướng dẫn cách cấu hình chung của nhà nghỉ - Phần mềm quản lý nhà nghỉ online

Hướng dẫn cách cấu hình chung của nhà nghỉ - Phần mềm quản lý nhà nghỉ online


- Thời gian tính giờ qua đêm (1,2) 
như trong hình đang thiết lập là : từ 21h  đến 5h sáng - Bạn có thể thay đổi theo cách quản lý riêng của mình
Hệ thống sẽ dự vào phần thiết lập này để làm căn cứ tính giá qua đêm hay giá theo ngày khi khách nhận phòng

Thời gian trả phòng (3) 
Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ tính tiền phòng của 1 ngày, phụ thu quá giờ trả phòng (nếu có) khi khác trả phòng

Thời gian nhận phòng (4): 

Dựa vào cấu hình này để tính tiền phòng, phụ thu nhận phòng sớm (nếu có)

Số phút làm tròn (5)
- Phụ thu quá khách(6)
- Bật tính năng dọn phòng (7)
Nếu bật tính năng này, sau khi trả phòng hệ thống sẽ đánh dấu phòng chưa được dọn để báo phụ vụ dọn phòng, nếu không bật hệ thống sẽ tự động hiểu là phòng đã được dọn

- Cài đặt màu cho tình trạng phòng(8)
Dùng để phân biệt tình trạng phòng bằng màu sắc


 

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

 

Thông tin liên hệ :

Website:www.bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 - 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw  

Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bizkasa.AndroidApp