Hướng dẫn cách tạo giá phòng - hệ thống quản lý nhà nghỉ online Bizkasa

Hướng dẫn cách tạo giá phòng - hệ thống quản lý nhà nghỉ online Bizkasa

Đây là chức năng cho phép tạo các loại phòng và các cấu hình giá bán phòng tương ứng của từng loại phòng

 

-          Từ menu chọn “ Loại Phòng”

-          Nhấn nút “ Thêm loại phòng “

 

 

Màn hình cấu hình giá bán của từng loại phòng

-          Tên cấu hình (1) :Tên  nhận biết của từng cấu hình giá

-          Giá theo ngày (2): dựa vào cấu hình thời gian tính giá theo ngày theo đêm, phần mềm sẽ tự tính giá tương ứng khi khách nhận phòng và trả phòng

-          Giá qua đêm (3) : tương tự như việc tính giá ban ngày, phần mềm sẽ dựa vào thời điểm khách nhận phòng, thời gian cấu hình bắt đầu tính giá qua đêm, để tính tiền khách phải thanh toán , khi trả phòng

-          Phụ thu quá giờ CheckOut – Trả phòng theo ngày (5):  Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ tính phụ thu thêm nếu khách trả phòng quá giờ theo ngày .

 

o   Nếu khách trả quá vượt số giờ trong cấu hình này, hệ thống sẽ tính thêm 1 ngày

Vd: như trong hình trên , nếu trả quá 2 giờ, hệ thống sẽ tính thêm 1 ngày

-          Phụ thu quá giờ CheckOut – Trả phòng theo đêm (6):  Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ tính phụ thu thêm nếu khách trả phòng quá giờ theo đêm

o   Nếu khách trả quá vượt số giờ trong cấu hình này, hệ thống sẽ tính thêm 1 ngày

o   Vd: như trong hình trên , nếu trả quá 2 giờ, hệ thống sẽ tính thêm 1 ngày

-          Giá bán theo giờ (7): Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ ưu tiên tính giá bán theo giờ, nếu vượt quá số giờ trong cấu hình này, sẽ tính tiếp qua theo ngày hoặc đêm tùy vào thời điểm khách nhận phòng

-          Phụ thu CheckIn – nhận phòng sớm theo ngày (8) : Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ tính phụ thu nếu khách nhận phòng sớm theo ngày, vượt quá số giờ cấu hình này sẽ tính thêm 1 ngày

-          Phụ thu CheckIn – nhận phòng sớm theo đêm (9) : Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ tính phụ thu nếu khách nhận phòng sớm theo đêm, vượt quá số giờ cấu hình này sẽ tính thêm 1 ngày

 

-          Phu thu thêm khách (10) : Dựa vào cấu hình này hệ thống sẽ tính thêm tiền nếu vượt quá người 

 

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

 

Thông tin liên hệ :

Website:www.bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 - 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw  

Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bizkasa.AndroidApp