Hướng dẫn chức năng quản lý nhân viên – phần mềm quản lý nhà nghỉ online Bizkasa

Hướng dẫn chức năng quản lý nhân viên – phần mềm quản lý nhà nghỉ online Bizkasa

Chức năng này cho phép quản lý nhân viên trong nhà nghỉ, xem được giờ ra vào, hoạt động của các nhân viên trên hệ thống

danhsachnhanvien

Hình 1 : chức năng quản lý nhân viên

Giải thích :

(1) : Nhấp chọn để thêm mới nhân viên

(2) : Nhấp chọn để xóa nhân viên ra khỏi danh sách

(3) : Thể hiện nhân viên nào đang trong ca

themnhanvien

Hình 2 : thêm mới nhân viên

– Chức năng thêm mới nhân viên :

Nhấp chọn ” Thêm tài khoản” ở hình 1 , hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập dữ liệu để thêm mới một nhân viên

Giải thích hình 2:

(1) : Nhập tên tài khoản

(2) : Nhập mật khẩu

(3) : Nhập lại mật khẩu

(4) : Họ và tên nhân viên

(5) : Phân quyền cho nhân viên này thuộc nhóm nào – hiện tại hệ thống có 3 nhóm quyền :

Quản lý là được sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống , quyền cao nhất

Lê Tân : chỉ sử dụng được chức năng nhận trả phòng

Buồng Phòng : chỉ sử dụng được chức năng dọp dẹp phòng

(6) : Nhấp chọn để ghi nhận thông tin vào hệ thống

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

Thông tin liên hệ :

Website:www.bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 – 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw

Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bizkasa.AndroidApp