Hướng dẫn sử dụng chức năng giao ca – Phần mềm quản lý nhà nghỉ online bizkasa

Hướng dẫn sử dụng chức năng giao ca – Phần mềm quản lý nhà nghỉ online bizkasa

Thêm chú thích

hình 1: mô tả chức năng giao ca

- Sử dụng chức năng này để bàn giao tiền thu trong ca, tình hình kho thời điểm giao ca, bàn giao tiền phòng cho quản lý. Để kiểm soát thu chi trong ca

- Phần nhập tiền quản lý thì chi có tài khoản nhận ca là tài khoản quản lý mới có thể thực hiện được chức năng này.

Giải thích hình 1 :
(1) : Nhấn chọn đề vào chức năng giao ca.
(2) : Nhập số tiền giao cho quản lý hoặc chủ nhà nghỉ ( nếu bàn giao)
(3) : Nhấn để thực hiện giao ca
(4) : In thống kê vật tư, dịch vụ tại thời điểm giao ca

 

 

 

 

 

 

hình 2 : Chi tiết chức năng giao ca


- Sau khi nhấn chọn " Giao ca" , hệ thống sẽ hiển thị chi tiết chức năng giao ca để chọn tài khoản ca tiếp theo để nhận ca

-

Giải thích hình 2:

(1) : Nhập số tiền chênh lệch so với thực tế (nếu có)
(2) : Chọn tài khoản nhận ca
(3) : Nhập mật khẩu của tài khoản nhận ca
(4) : Nhấn chọn để lưu thông tin giao ca

 

 

 

 

 

 

Hình 3: lịch sử giao ca

 


- Hiển thị lịch sử giao ca - chức năng này chỉ có tài khoản quản lý mới nhìn thấyChúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.