Nhận phòng theo đoàn trong phần mềm quản lý nhà nghỉ khách sạn

Nhận phòng theo đoàn trong phần mềm quản lý nhà nghỉ khách sạn

Trong bài Bizkasa xin giới thiệu chức năng nhận phòng theo đoàn.

  • Đăng nhập vào hệ thống , click chọn menu " Nhận phòng theo đoàn "
  • Nhập thông tin khách hàng: công ty/ đoàn
  • Chọn ngày ra dự kiến
  • Nhập số điện thoại khách hàng nếu muốn lưu thông tin khách hàng này vào hệ thống,
  • Sau đó chọn phòng muốn nhận, tương ứng với phòng sẽ có cấu hình giá đi kèm
  • nhận phòng theo đoàn
  • Nhấn nút "Lưu " để cập nhật thông tin

 

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

Thông tin liên hệ :

Website: https://bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 - 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw