Trả phòng theo đoàn trong phần mềm quản lý nhà nghỉ khách sạn

Trả phòng theo đoàn trong phần mềm quản lý nhà nghỉ khách sạn

Trong bài Bizkasa xin giới thiệu chức năng trả phòng theo đoàn.

  • Đăng nhập vào hệ thống , click chọn menu " Trả phòng theo đoàn "
  • Hệ thống sẽ hiện thị danh sách các đoàn / công ty đang có phòng checkin trong hệ thống. Bạn có thể chọn tất cả hoặc ít nhất 2 phòng trở lên để tiến hành trả phòng theo đoàn
  • Sau khi chọn số phòng cần trả , hệ thống sẽ tự động gộp những phòng đó lại với nhau tạo 1 phiếu thanh toán mặc đinh trong phòng đầu tiên của danh sách
  • Sau khi click chọn nút "Thanh toán" hệ thống sẽ hiện thị màn hình thanh toán của phòng đầu tiên trong danh sách và những hóa đơn được gộp trong phần gộp thanh toán.

 

Chọn Trả phòng  ( hoặc nhấn phím F9) để thực hiện thanh toán của đoàn

 

Chúc các bạn quản lý thật dễ dàng và hiệu quả với phần mềm Bizkasa.

Thông tin liên hệ :

Website: https://bizkasa.com

Điện thoại Hỗ trợ 24/7  (08) 62 72 46 43 - 0983 80 90 60

Email : hi@bizkasa.com

Facebook: www.facebook.com/bizkasa

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCshNtf05EkYG65dFfuuXYqw